Спортивная академия IMG
Групповые и индивидуальные тренировки по теннису, гольфу,
футболу и баскетболу. Хорошие цены.
Обзор учебно-спортивных программ академии.
Условия проживания и поступления.

tag адвокат

— документ, що підтверджує стаж роботи у галузі права не менше двох років; — нотаріально засвідчену копію диплому про вищу юридичну освіту; — копія паспорта, — документи про відповідність отриманої за межами України вищої юридичної освіти (вразі отри

Реклама